Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 04 2011

cyniczny
2620 78bc 500
"Tylko jeden strzał na jelenia."

September 01 2011

cyniczny
5191 d522 500
Let's begin the game.
Reposted byTylkoChwilawyrzut-sumienia

August 26 2011

cyniczny
0004 d852 500
Szczesliwy :)

August 25 2011

cyniczny
7706 a366 500
Hideyoshi ;3

August 22 2011

cyniczny
6458 1f34
Reposted bymonimichwyrzut-sumieniaTylkoChwila
cyniczny
6449 61de
Reposted byTylkoChwila TylkoChwila

August 19 2011

cyniczny
3906 399a 500
Muszę zapamiętać, że gdy w grę wchodzą ludzie, nie istnieje coś takiego, jak plan doskonały.
Reposted byelentarieYoSiJo

August 12 2011

cyniczny

August 10 2011

cyniczny
3456 ee73 500
''Jeśli masz siłę, w końcu staniesz się samotny, a w ostateczności arogancki. Nawet jeśli byłeś wszystkim czego ludzie życzyli Ci od początku."
Reposted byTylkoChwilaElodjaSchuylerMagnolia11
cyniczny
3285 db7b 500
"Żeby kogoś kontrolować, należy zręcznie manipulować ciemną stroną jego jaźni."
Reposted byTylkoChwila TylkoChwila

August 09 2011

cyniczny
Czasem nachodzi mnie myśl, a raczej pragnienie, że gdy wejdę na fb będziesz czekać, specjalnie dla mnie bo po prostu "ja", ale potem przypominam sobie, że przecież masz własne życie./TC/
Reposted fromTylkoChwila TylkoChwila
cyniczny
5325 95ab 500
Reposted byratmaniaddnowtoherefornowhere

August 08 2011

cyniczny
0253 6206 500

"Gdzie jest miłość, tam jest ryzyko nienawiści."

Reposted byTylkoChwilaElodjawyrzut-sumienia

August 05 2011

cyniczny
1019 ea1a
Reposted fromRukia Rukia viachonki chonki

August 03 2011

cyniczny
4457 cae1
Reposted bymika-elchonkiTylkoChwilaTUVimidz-pan-w-cholere

July 30 2011

cyniczny
3329 8853 500

Koronę mam na głowie - szkarłatną

Szkarłat złości, nienawiści,

Tego, co się w mojej głowie ziści.

Ludzie, którzy będą padać jak lawina liści.

Grabarz nie będzie mieć przerwy, moi mili.

Będzie grabić te liście w każdej wolnej chwili.

A teraz patrz!

Przypatrz się temu teraz, człowiek.

Szkarłatną koronę zakładam na głowę.

I otwórz uszy, słuchaj co Ci powiem.

Usta też otwórz, zdziwisz się bardzo,

Ja jestem jednym z tych ludzi, co gardzą.

Nie wchodź mi w drogę, i tak się dowiem

Co byś chciał trzymać za okowami powiek.

Spalę Twą wieżę, zostawię Ci zgliszcza,

Ciekaw jestem, jak samotność wykorzystasz.

Nawet gdybyś ścisnął mnie w imadle.

To korona z głowy nigdy mi nie spadnie,

Król ten samobójczą śmiercią zginąć może tylko.

To zadanie nie jest trudne, postaraj się dziewczynko.

 

 

Pytanie, czy król ten będzie chciał minąć,

Zanim inni z jego inicjatywy nie zginą?

Oczywiście, że nie.

cyniczny
6533 9c65

July 21 2011

cyniczny
Play fullscreen

uwielbiam deszcz, kiedy wiem, że będę mógł potem wrócić do ciepłego domu.

Reposted byElodja Elodja
cyniczny
2564 3a3c 500

July 20 2011

cyniczny
Reposted fromturkusowy turkusowy viaheimdall72 heimdall72
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl